top of page

Kognitiiv- käitumuslik psühhoteraapia

Kognitiiv-käitumisteraapia baseerub ideel, et meie mõtted, tunded ja käitumised on omavahel seotud ning üht neist mõjutades saame tekitada muutust teises. Tänapäeval on teaduslikult tõestatud efektiivsusega kognitiiv-käitumisteraapia programme olemas pea kõigi sagedasemate psüühika- ning käitumishäirete ravis.

Rohkem infot leiate: www.ekka.ee ja www.eabct.eu  ​​

Kliiniline psühholoog

Kliinilise psühholoogi töö on psüühilise distressi, psüühika- ja käitumishäirete, puuete ja riskikäitumise hindamine, leevendamine, ravimine ja ennetamine.

Kliinilise psühholoogi töö sisu on inimese isiksuseomaduste, psüühiliste protsesside ja probleemide hindamine, psüühika- ja käitumishäirete psühholoogiline diagnostika, toetav psühhoteraapia, nõustamine, konsulteerimine jne.

Kliiniliseks psühholoogiks võib ennast nimetada spetsialist, kes vastab kompetentsusnõuetele, on läbinud atesteerimise protsessi ning kellele on omistatud kliinilise psühholoogi kutse (www.kutseregister.ee).

Minu erialane areng

Käesolev kvalifikatsioon

 • Atesteeritud kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, tase 7.

 • Atesteeritud kliiniline lapsepsühholoog, tase 7.

 • Euroopa kvalifikatsioonistandardi EuroPsy (European Certificate in Psychology) tunnistus kliinilises psühholoogias ja tervisepsühholoogias.

 • Olen läbinud kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia täieliku väljaõppe.

Erialane hariduskäik​

 • 2010 Tartu Ülikool, kliinilise psühholoogia magistriõpe

 • 2004 Tartu Ülikool, psühholoogia bakalaureuseõpe

 

Töökogemus

 • 2004 - k.a. Tallinna Lastehaigla ambulatoorse psühhiaatria osakond/Laste Vaimse Tervise Keskus. Pediaatria ja EMO osakondade konsultant. Olen töötanud varasemalt ka neuroloogia ning käitumis- ja sõltuvushäiretega noorukite osakondades.

 • 2002 - 2004 Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinik, akuutosakond, psühholoog.

 • 2000 - 2008  Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus, psühholoog, koolitusjuht.

Olulisemad enesetäiendused​

 • 2002 - 2004 Kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia põhiväljaõpe.

 • 2017 - 2018 laste ja noorukite kognitiiv-käitumuslik psühhoteraapia.

 • Olen õppinud EMDR traumateraapiat.

 • Olen läbinud teadveloleku (mindfulness) 8-nädalase koolituse.

 • Psühhootiliste häirete struktureeritud intervjuu SIPS väljaõpe Helsingis.

 • Autismi hindamise meetodi ADOS väljaõpe Inglismaal.

 • Aastate jooksul olen erialaseid teadmisi täiendanud nii Eestis kui rahvusvahelistel erialakonverentsidel nt Londonis, Genfis, Haagis, Milanos, Barcelonas, Helsingis, Stokholmis.

 • Osalen järjepidevalt tööalastes kovisioonides ja supervisioonides.

 

Kuulun Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliitu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ning Lastepsühholoogide Ühingusse.

Green Leaves
Minust
bottom of page