psühholoog-agnes-riisalu

Kliiniline psühholoog Tallinnas

Psühholoogia magister

Psühhoterapeut

Agnes Riisalu (Taro)

Olen 20 aasta jooksul tegutsenud kliinilise psühholoogi ja psühhoterapeudina ning käesolevalt võtan vastu Tallinnas. Minu vastuvõtule võib julgelt pöörduda, kui on tekkinud mure enda või oma lähedase psüühilise toimetuleku pärast (nt võimalik depressioon, ärevushäire, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, aspergeri sündroom, autism, unehäired, nutisõltuvus jne).

Kliinilise psühholoogina aitan hinnata, kas ja millist psühholoogilist abi vaja oleks ning planeerida toimetuleku toetamiseks vajalikud sammud.

Psühhoterpeudina kasutan empaatilist ja koostööle orienteeritud lähenemist ning tõestatud efektiivsusega teraapia meetodeid (peamiselt kognitiiv-käitumisteraapia). 

Laste ja noortega töötades kohandan psühhoteraapia meetodeid vastavalt lapse eale ja arengutasemele.

Olen kliinilise psühholoogia valdkonnas saanud parima võimaliku hariduse Eestis, täiendanud ennast pidevalt ka väliskoolitustel ning saanud võimaluse toetada psühholoogi ja psühhoterapeudina nii lapsi, noori kui täiskasvanuid.

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon

60 eur (kuni 1h)

Probleemide kaardistamine, toimetuleku ja seisundi esmane hindamine, edasise sekkumise planeerimine, esmaste nõuannete andmine.

Individuaalne psühhoteraapia

60 eur (kuni 1h) 

Pere psühhoteraapia

80 eur (kuni 1,5h)

Skype konsultatsioon/seanss

50 eur (kuni 45 min)

Intellekti/kognitiivsete võimete hindamine

180 eur (kuni 3h)

Psühholoogilise seisundi täpsustav hindamine

60 - 80 eur (kuni 1,5h)​

Aitan selgitada, kas ja millist psühholoogilist, psühhiaatrilist, 

psühhoterapeutilist abi oleks vaja. Mõnikord piisab ka ainult konsultatsioonist, et saavutada kindlustunne ning edasist sekkumist ja teraapiat ei olegi vaja.

Soovi korral viin läbi täpsustavad uuringud emotsionaalse seisundi,

käitumise eripärade jm hindamiseks.

Teostan uuringuid laste ja noorte intellektuaalsete võimete ja

kognitiivsete funktsioonide hindamiseks (nt kui on üldine huvi lapse

võimete osas või kui on vaja teha kooliga seotud otsuseid).

Uuringu kokkuvõte võib olla oluliseks abiks nt psühhiaatrile või

õppenõustamise spetsialistile (nt Rajaleidja) otsuste tegemisel.

Psühhoteraapias rakendan peamiselt kognitiiv-käitumuslikku

lähenemist (KKT), kuid vajadusel ka teadvelolekul baseeruvaid

tehnikaid ning EMDR traumateraapia tehnikaid.

 
 

Võta minuga ühendust

Vastuvõtt toimub Tallinnas Kalamajas ja Nõmmel.

Vastuvõtule tulekuks on kindlasti vajalik eelnev registreerimine!

agnes.riisalu@icloud.com

© 2021 Agnes Riisalu